Vyskúšajte naše rady pre úspešný chov brojlerov

Mäso z domácej hydiny je s tým z obchodu naozaj neporovnateľné. Navyše, brojlery vďaka svojej genetike rýchlo pribúdajú na váhe a dosahujú jatočnú hmotnosť už vo veku jeden a pol mesiaca. Ak aj vy túžite po kvalitnom mäse lahodnej chuti, nebojte sa začať s chovom brojlerov. Prezradíme vám, čo všetko potrebujete, aby ste dosahovali ideálne prírastky u zdravých brojlerov.

Vplyv krmiva na priberanie a kvalitu mäsa brojlerov

Brojlery sú známe tým, že ich váhový prírastok je dosahovaný veľmi rýchlo (približne za 35 – 42 dní nadobúdajú hmotnosť 2,30 – 3,50 kg). Samozrejme, aj tu platí, že pre dobrý zdravotný stav a následne aj chuť mäsa je dôležité, čím je kurča kŕmené. Krátko po zakúpení môžu mať kurčatá problémy s prechodom na iné krmivo pre brojlerov, čo môže súvisieť so zvýšeným obsahom baktérie E. coli v tráviacom trakte. Najmä v tomto období sa preto odporúča podávanie okysľujúcich prípravkov, ktoré upravujú pH v tráviacom trakte.

Mimoriadne dôležitý je začiatok výkrmu v prvom týždni života brojlerov. Rýchlejší metabolizmus v tomto období znamená aj rýchlejší rast, preto odporúčame podávať špeciálne proteínové štartéry pre brojlerov s prídavkom antikokcidík. Ku koncu vykrmovacieho obdobia zase dochádza k ukladaniu tuku, ktorý pozitívne vplýva na chuť mäsa. Minimálne týždeň pred porážkou je potrebné vysadiť antikokcidiká na zabránenie vzniku ich rezíduí v mäse. Samozrejme, brojlery musia mať po celý čas výkrmu neobmedzený prístup k čerstvej pitnej vode.

Vopred zabezpečte vhodné podmienky pre chov brojlerov

Priestory na chov, ako aj potreby na chov hydiny niekoľko dní pred začatím chovu dôkladne vydezinfikujte. Nezabudnite, že kurčatá potrebujú počas prvých dní teplo na úrovni 33 °C. Od druhej polovice obdobia chovu postupne znížte teplotu pod 21 °C. Dôležité je tiež udržiavať vlhkosť vzduchu na úrovni cca 50 %. Kurčatá chránime pred prievanom. Čo sa týka svetelného režimu, v prvý deň života je ideálne, aby mali kurčatá svetlo 24 hodín denne. Na druhý deň postačí 23 hodín denne a od 7. dňa by brojlery mali mať svetlo najlepšie 18 hodín v kuse.