Zabezpečenie ochrany nariadenia GDPR pre eshop

Nariadenie GDPR pre eshop je štandardom pre ochranu osobných údajov, ktoré sa denno denne evidujú pri objednávkach, recenziách produktov alebo pri poskytnutí informáciách o doručení tovaru. Nariadenie sa preto týka každej spoločnosti, firmy a eshopu, ktorý spracúva a pracuje s osobnými údajmi o svojich zákazníkoch a zároveň aj o svojich zamestnancoch. Každý eshop by mal dodržať všetky právne normy, ktoré sa týkajú vypracovania GDPR pre eshop

Prečo ste povinní zabezpečiť oprávnenia?

Prevádzkovatelia e-shopu sú povinní viesť evidenciu o spracovateľských činnostiach. Je potrebné byť oboznámený s tým, kto každý prichádza do kontaktu s uvedenými osobnými údajmi pri e-shope, ide buď o samotného majiteľa, jeho zamestnancov alebo nejaká tretia osoba. V prípade, že do styku s osobnými údajmi prichádza majiteľ e-shopu a zamestnanec, je nutné poučenie oprávnených osôb. V prípade tretích osôb, ako je správca celej siete alebo externý subjekt, ktorý sa môže dostať k osobným údajom, potrebujete mať uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.

Ako prispieva nariadenie GDPR pre eshop?

Či už ste malý eshop alebo veľká sieť rozličných predajní, nariadenie GDPR sa vás bude týkať. Nezáleží ani na počte vašich zákazníkov alebo zamestnancov, ktorí pre daný eshop pracujú. Nariadenie GDPR pre eshop vedie k zlepšeniu ochrany práv všetkých občanov a ich osobných údajov. Významnými povinnosťami v oblasti GDPR je súlad firemných predpisov a zmlúv s nariadením. Za porušovanie predpisov a práv hrozia vysoké pokuty. Ak sa stane, že nejaký váš zákazník bude žiadať o odstránenie svojich osobných údajov, napríklad informácie zadané pri objednávke, musíte mu vyhovieť a údaje vymazať.

Čo spôsobuje nedodržanie nariadenia?

Osobné údaje je potrebné chrániť, keďže e-shopy ich spracúvajú aj na webovom sídle. Každého e-shopu, či je to malý alebo veľký e-shop sa rovnako týka nariadenie GDPR. Ten kto nie je určitým spôsobom v súlade s novým nariadením GDPR pre eshop, hrozia vysoké sankcie. Najčastejšie môžete porušiť nariadenie GDPR nedodržaním právnych predpisov alebo zákonov. Taktiež môžu byť problémy s neúplným alebo nesprávnym obsahom samotného GDPR pre eshop.